Directorio Departamental

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Nombre Título/Puesto Correo Electrónico Teléfono Extensión
Dr. Francisco M. Monroig Saltar Director de Departamento franciscom.monroig@upr.edu 787-832-4040 2470, 2478
Sra. Jessica Alcover Beauchamp Asistente de Administración IV jessica.alcover@upr.edu 787-832-4040 2470, 2478

PERSONAL TECNICO

Nombre Título/Puesto Correo Electrónico Teléfono Extensión
Agro. Pedro L. Ferrer Ramírez Técnico de Laboratorio I pedro.ferrer2@upr.edu 787-832-4040 2211

PERSONAL FACULTAD CIENCIAS AGRICOLAS

Nombre Título/Puesto Correo Electrónico Teléfono Extensión
Dr. Salvador F. Acuña Guzmán Catedrático Auxiliar salvador.acuna@upr.edu 787-832-4040 2418
Dr. Eric W. Harmsen Truckenbrod Catedrático eric.harmsen@upr.edu 787-832-4040 3449
Dr. Sunil K. Mathanker Catedrático sunil.mathanker@upr.edu 787-832-4040 2474
Dr. Francisco M. Monroig Saltar Catedrático franciscom.monroig@upr.edu 787-832-4040 2196
Dr. Luis R. Pérez Alegría Catedrático luisr.perez1@upr.edu 787-832-4040 3337
Dr. Fernando J. Pérez Muñoz Catedrático fernando.perez1@upr.edu 787-832-4040 2414

PERSONAL ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA

Nombre Título/Puesto Correo Electrónico Teléfono Extensión
Dr. Javier A. Huertas Miranda Catedrático Asociado javier.huertas3@upr.edu 787-832-4040 2963

PERSONAL SERVICIO DE EXTENSION AGRICOLA

Nombre Título/Puesto Correo Electrónico Teléfono Extensión
Prof. Eric A. Irizarry Otaño Catedrático eric.irizarry@upr.edu 787-652-0065 2011
Prof. Héctor O. López Méndez Catedrático hector.lopez12@upr.edu 787-832-4040 6243